A quin nivell es gestionen les sèries documentals?

Les sèries documentals són creades pels arxivers i/o administrador d’ens i es vinculen a un ens i/o fons determinat de la seva competència. L’arxiver pot definir i assignar les polítiques de gestió del cicle de vida a aquest nivell i així aquestes es podran aplicar a tots els PIA que formen part de la sèrie […]

Administració de les plantilles

Tipus d’usuari: administrador de fons Un cop tenim les plantilles per descriure els paquets d’informació de transferència creades i guardades en local, el següent pas és pujar-les a la plataforma per tal que es puguin utilitzar. Per fer-ho cal clicar “administració plantilles” de la pestanya “Administració” Al entrar a l’administració de plantilles es mostrarà la […]

X