Gestió de les polítiques de retenció i disposició de documents

Tipus d’usuari: arxiver Les polítiques de retenció i disposició determinen el període de temps que els PIA han de romandre a la plataforma (període de retenció) en funció dels seus valors i assegurar la seva disposició corresponent: eliminació total, eliminació parcial (mostreig numèric, buidat selectiu, mostreig cronològic, eliminació fitxers i conservació metadades), conservació permanent i […]

Quines altres operacions estan permeses en la gestió de les sèries documentals?

Usuari: arxiver i/o administrador d’ens A part de crear les sèries documentals, l’usuari pot realitzar les següents operacions: Modificar metadades de la sèrie documental Permet modificar algunes metadades de la sèrie documental. No es permet modificar el títol ni el codi de classificació, doncs és el vincle amb les metadades dels paquets. Per modificar el […]

Quines altres operacions estan permeses en la gestió dels fons documentals?

Tipus d’usuari: administrador d’ens A part de crear fons documentals, l’usuari pot realitzar les següents operacions: Modificar metadades del fons documental: Es permet modificar el títol i descripció del fons. Eliminar un fons documental: Aquesta opció permet eliminar un fons de l’ens. En cas d’existir documentació associada a un fons, primer s’hauran d’eliminar o transferir […]

Quins tipus de disposicions es poden escollir quan es defineix una política de retenció i disposició

Les polítiques de retenció i disposició determinen el període de temps que els PIA han de romandre a la plataforma (període de retenció) en funció dels seus valors i assegurar la seva disposició corresponent: eliminació total, eliminació parcial (mostreig numèric, buidat selectiu, mostreig cronològic, eliminació fitxers i conservació metadades), conservació permanent i transferència. Per retenció […]

Selecció de l’ens i fons documental que es vol gestionar

Tipus d’usuari: qualsevol Un cop l’usuari s’autentica a la plataforma ha de seleccionar el ens i fons documental amb el qual vol operar. En aquells casos que l’usuari només disposi de permisos a un únic ens i fons documental no li apareixerà aquesta pantalla de selecció. Un cop dins de l’ens i fons documental, i […]

X