Fitxa Personal

La Fitxa personal d’Hèstia és l’espai destinat a recollir tota la informació relacionada amb les dades bàsiques de la persona usuària de Serveis Socials, i certa informació complementària que pot ser útil disposar, i alhora, permet veure les diverses intervencions que es realitzen o s'han realitzat amb la persona usuària, des de qualsevol àmbit o [...]

Formacions de SIAD

En aquest espai s’hi enregistren les activitats en les que la usuària participa, ja sigui de forma esporàdica o dins de l’itinerari del tractament. Tots els cursos, xerrades, tallers, etc… que apareixen en aquesta pestanya han estat prèviament configurats (veure secció 4.7 d’aquest mateix manual). Afegir una formació de SIAD Per afegir una formació cal […]

Funcionalitats de la configuració

La funció de configuració de l’Àrea Bàsica només està disponible per als Administradors i els Coordinadors. S’hi accedeix des de la icona “Configuració” i serveix per a definir l’estructura de treball i les dades que suportaran la gestió dels expedients de Serveis Socials. Les funcionalitats es troben distribuïdes en diferents pestanyes: Gestió d’Usuaris: altes, baixes […]

X