Eina de cribratge Self Suficient Matrix (SSM-CAT)

L’eina de cribratge Self Suficient Matrix (SSM-CAT) és una eina, relativament senzilla d’utilitzar, especialment dissenyada per ajudar als professionals de serveis socials bàsics a identificar les persones amb necessitats d’atenció social complexes (PNASC). Per utilitzar-la només cal afegir un “nou diagnòstic” des del menú d’opcions de la persona seleccionada de l’expedient de SSB i clicar […]

Eines de gestió per als coordinadors

Restabliment de la contrasenya d’inici dels professionals Modificació permisos dels professionals Traspàs d’actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits Traspàs d’expedients entre diferents equips i sectors Esborrar fitxes personals Esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits Reactivar persones en estat èxitus Desvincular persones d’un expedient Crear i gestionar els tràmits propis

Esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits

L’usuari amb perfil de coordinador pot esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits d’un expedient. S’ha de tenir present que aquestes accions són irreversibles, és a dir, que un cop esborrats, els registres no es poden recuperar. Al costat del registre desitjat (tant a actuacions, com demandes, problemàtiques,…) apareix un botó que diu “Esborrar”: només […]

Esborrar fitxes personals

De vegades t’adones que un usuari/ària del teu servei ja ha estat donat d’alta quan ja has guardat una nova versió de la fitxa personal. Per evitar aquesta duplicitat de fitxes personals, des de coordinació es poden esborrar amb una simple acció. Situant-te en el cercador, busca les dades de la persona de manera que […]

Evolució de l’expedient EAIA

El primer estat per defecte serà el d’Alta, el qual es pot mantenir si no es defineix cap situació Administrativa a la pestanya d’Evolució de l’Expedient, i per tant, documentar el cas amb normalitat. Si es necessita introduir l’Obertura d’un expedient, un cop donat d’alta, es procedirà a definir una situació Administrativa a la pestanya […]

Expedients d’Immigració i Ciutadania

Mòdul específic per al manteniment d’expedients d’Immigració i Ciutadania. Està dissenyat per ajudar els professionals dels Serveis Socials a ordenar les seves actuacions, així com per facilitar l’obtenció de dades estadístiques, com per exemple les requerides pel Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (Rudel Fitxa -07). El nou mòdul d’Immigració i Ciutadania de l’Hèstia, […]

Expedients de SAD

Mòdul que permet als professionals portar a terme la gestió administrativa dels expedients del Servei d’Ajuda a Domicili. Mostra l’estat i l’evolució temporal dels expedients i permet crear la documentació necessària a partir de les dades enregistrades. L’expedient de SAD està relacionat amb l’expedient de serveis socials bàsics, donat que en la majoria de situacions, […]

Explotació de dades a l’Hèstia

El mòdul d’Explotació està format per un conjunt d’informes per a l’anàlisi estadística de les dades, excloent les memòries oficials, com poden ser el Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (RUDEL) o les memòries del ICD (Institut Català de la Dona), les quals es poden trobar al mòdul de Memòries. Els llistats estan agrupats […]

X