Canvis de sector i traspassos d’expedients

Existeixen diverses opcions de traspassos d’expedients d’Atenció Primària. Depenent del tipus de traspàs escollit el programa realitza automàticament tota una sèrie d’accions. Traspàs Familiar: serveix per a tancar un expedient i reobrir-lo en un sector i subsector diferents, amb les següents característiques: Tanca l’expedient i caduca els seus ítems al sector d’origen. Obertura d’un nou […]

Cercador

En el moment en què una persona arriba a Serveis Socials i realitza una petició per a ser atesa, és important comprovar si aquesta persona ja està donada d’alta al programa i, per tant, ja és una persona usuària del servei o no (independentment del canal d’entrada: presencial, telefònic,…). El Cercador et permet trobar fàcilment […]

Com puc canviar la contrasenya

La contrasenya és única per a cada professional usuari de l’aplicació, i es pot modificar en aquestes situacions: Sempre que l’usuari ho desitgi Quan s’accedeix per primera vegada a l’aplicació Quan l’aplicació ens informa que la contrasenya ha caducat. Aquest procediment automàtic s’activa cada 90 dies En aquests casos, si vols procedir al canvi de […]

Com puc instal·lar el programa Hèstia al meu ordinador?

L’executable del programa es pot descarregar des del següent enllaç: http://hestia.aoc.cat/ Per a poder completar la instal·lació hauràs de tenir permisos suficients a l’ordinador de treball. Posa’t en contacte amb el Departament d’Informàtica de la teva Entitat si necessites ajuda. Si el programa dóna un error de connexió i no s’engega. Quin pot ser el motiu? Comprova […]

Com puc modificar el professional referent?

Un usuari amb rol (TS, ES o treballador familiar) o be el rol de  coordinador podrà modificar el professional referent d’un expedient o d’una fitxa personal, sempre que el sector de l’expedient o fitxa i el que te assignat el  professional que fa el canvi, coincideixin.

Com puc sol·licitar el servei Hèstia?

Per sol·licitar el servei Hèstia, cal: 1. Si NO ets un ens de la demarcació de Barcelona: Accedeix al tràmit que trobareu, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”. És important que consideris: Que el formulari s’ha de descarregar […]

Com veure els camps de marcador d’un Word?

Els marcadors que hi ha a un document són invisibles si no s’activa la funcionalitat que permet veure’ls. Un cop activada aquesta opció, al document es veuen els marcadors com a un parell de claudàtors {} al principi i final de la zona marcada. Aquests claudàtors no s’imprimeixen, només es veuen a la pantalla. Per […]

Configuració d’horaris

Serveix per a definir els horaris de permanència de cada subdivisió territorial de l’Àrea Bàsica. S’apliquen de forma general a tots els professionals que desenvolupen la seva activitat en aquell territori sempre que no existeixin horaris individuals més específics, és a dir, quan es vincula un professional a una zona aquest adopta automàticament els horaris […]

Configuració de tràmits

Llistat de totes les tramitacions que es poden utilitzar a l’Àrea Bàsica, ja siguin pròpies o de la Generalitat. Els documents configurats podran ser seleccionats en els diferents mòduls del programa de manera que es generi una còpia del tràmit amb les dades emplenades pel programa automàticament. Aquesta còpia es podrà desar al disc de […]

Configuració del mòdul d’Immigració i Ciutadania

Els/les professionals amb rol “Tècnic/a d’Immigració” a l’Hèstia i els/les coordinadors/ores tenen accés a la pestanya de configuració del mòdul d’“Immigració i Ciutadania” que els permetrà donar d’alta cursos FSE d’activitats formatives per després poder assignar-los als ciutadans, cursos no imputables al FSE, projectes d’àmbit local, docents dels cursos (tant interns com externs a l’ABSS), […]

Configuració del mòdul EAIA

Permet mantenir les dades de contacte específiques d’aquest servei separadament de les de la resta de Serveis Socials de l’Àrea Bàsica. Aquesta configuració es pot gestionar amb el rol de coordinador.  

Configuració del mòdul SAD

Recull de paràmetres de finançament que permeten calcular els imports del servei SAD en aquelles entitats en què el mòdul està actiu. Els valors per defecte es gestionen separadament per a cada tipus de servei SAD. Les aportacions dels usuaris del servei SAD es poden definir indicant l’import o el percentatge, mentre que les de […]

X