Actuacions

En el moment que la persona usuària ja disposa de la cita amb el/la professional de referència, sigui aquest/a d’acollida o no, aquest /a professional durà a terme l’entrevista a l’usuari/a o a la família, per tal de conèixer la seva situació i poder valorar quina ha de ser la intervenció a realitzar, sigui d’atenció, […]

Actuacions d’Immigració

Les actuacions són el conjunt d’actes, accions i documents que integren un procediment. En el cas del programa Hèstia les actuacions són totes les intervencions realitzades pels Tècnics dels Serveis Socials als usuaris tractats. Dins l’expedient d’Immigració, les actuacions es donen d’alta mitjançant el botó “Afegir”. Dins el formulari de creació alguns dels camps tenen […]

Actuacions de l’expedient d’EAIA

S’entén com actuació, el conjunt d’actes, accions i documents que integren un procediment. En el cas del programa Hestia, s’ha d’entendre l’actuació totes les intervencions realitzades als usuaris, ja siguin entrevistes, assignacions de recursos, etc… Afegir una actuació Per afegir una actuació cal prémer, des de la pestanya d’actuació, el botó “Actuació”. Seguidament Hèstia obrirà […]

Actuacions de SAD

Les actuacions realitzades mostren l’estat administratiu actual de l’expedient SAD i els diferents estats que ha tingut al llarg del temps. Les actuacions de SAD poden ser iniciades per qualsevol dels professionals de serveis socials bàsics, però el canvi d’estat (aprovació o denegació) e cada actuació, només el pot dur a terme un responsable amb […]

Actuacions de SIAD

Dins el programa Hèstia les actuacions de SIAD són totes les intervencions realitzades pels Tècnics dels Serveis Socials als usuaris tractats. Afegir una actuació de SIAD El botó “Afegir” serveix per inserir una nova actuació. La informació que caldrà complimentar dins el formulari és la següent: Data i hora en què es realitza l’actuació. Si […]

Agenda

Una vegada la Fitxa Personal del ciutadà ja s’ha registrat a Hèstia, es podrà donar cita a la persona usuària amb el seu professional referent. La cita es pot programar des del propi mòdul de l’Agenda, des de la Fitxa personal del ciutadà i des de l’expedient de serveis socials bàsics. En funció de l’organització […]

Aprovar i denegar actuacions de SAD

Aquesta funció només la poden dur a terme els rols autoritzats: Tècnic de SAD, Coordinador i Administrador. L’aprovació d’una actuació pot implicar un canvi d’estat de l’expedient, mentre que la denegació d’una actuació implica que es manté l’estat corresponent a l’última actuació aprovada. Per a enregistrar l’aprovació o la denegació cal prémer sobre l’estat “Pendent” i […]

X