Creació de l’expedient d’Immigració i Ciutadania

Per obrir un nou expedient d’Immigració i Ciutadania, cal fer-ho des de la “Traçabilitat” de la fitxa de la persona, clicant l’opció “Nou expedient”. Ens apareixerà una pantalla per anar completant les dades necessàries. Hi ha camps que es preemplenaran automàticament i que provenen de la informació registrada a la fitxa personal del ciutadà (país […]

Creació de l’expedient de SAD

Els expedients de SAD estan associats a una única Fitxa Personal i, per tant, la creació d’un nou expedient es porta a terme des de l’arbre de traçabilitat de l’usuari. Per afegir un nou expedient de SAD, cal fer un clic damunt la subcarpeta “SAD” que es troba dins la carpeta de Serveis Socials Bàsics […]

Creació de l’expedient de SIAD

Els expedients de SIAD estan vinculats directament a les Fitxes Personals. Per a la creació d’aquests expedients caldrà doncs accedir a la traçabilitat de l’usuari, clicar sobre la carpeta de SIAD, la qual estarà buida inicialment, i, dins la finestra de SIAD, prémer “Nou Expedient”. Al formulari de creació de l’expedient caldrà omplir les dades […]

Crear i gestionar els tràmits propis a l’Hèstia

La Gestió de tràmits permet afegir nous tràmits, modificar els existents, donar de baixa els obsolets o recuperar els donats de baixa. També permet modificar i gestionar les plantilles genèriques pròpies de cadascuna de les ABSS, que són: Consentiment utilització dades personals Recordatori Cita de l’Agenda (modificable a nivell de subsector) Justificant Cita de l’Agenda […]

Dades bàsiques de l’expedient de SAD

Recull de les dades necessàries per a la identificació de l’expedient, l’execució del servei i la generació de documentació, incloent: Àmbit d’actuació. Familiar de referència o Persona de contacte. Dades Bancàries. Dades sobre la Situació Familiar. Dades sobre altres serveis que gaudeix o que ha sol·licitat. Dades sobre la situació de la vivenda. Aquestes dades […]

Dades generals

Aquesta pestanya serveix per a especificar el nom, el NIF, l’adreça, les dades de contacte i el logotip de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. Aquestes dades s’utilitzaran al llarg de tot el programa i a la documentació generada, com documents genèrics de l’ABBS, fitxa 1 del RUDEL, etc. També conté algunes opcions generals de gestió, […]

Definició del servei als expedients del SAD

A l’apartat de Característiques es defineixen el tipus de servei, les tasques a dur a terme, el nombre d’hores i el finançament. A la finestra de Plans de Treball s’hi especifica la periodicitat del servei. L’expedient de SAD pot tenir diferents plans de treball, però l’actiu serà el que tingui la data d’inici més recent. […]

Demandes

Les demandes són peticions que fan els usuaris dels Serveis Socials al llarg d’una actuació o com a fruit d’aquesta. S’enregistren en el moment en què l’usuari les formula i no es vinculen a cap altra temporalitat que la data de la petició, ja que les demandes no es tanquen ni tampoc es prorroguen. Aquest […]

Desvincular persones d’un expedient

Un expedient de primària pot tenir tantes persones vinculades com sigui necessari. Es pot donar el cas que necessitis desvincular una persona, ja sigui perquè ens t’has equivocat al vincular-la o perquè ja no forma part d’aquesta unitat familiar. Per tal de poder desfer aquest vincle, només cal pitjar el botó “Desvincular” que el coordinador […]

Diagnòstics

Des de l’expedient de Serveis Socials Bàsics de l’Hèstia, els professionals registren totes aquelles problemàtiques que detecten en el seu acompanyament a la persona per tal de pal·liar i millorar la seva situació. A més de la selecció de les problemàtiques que es detecten, els professionals poden recolzar el seu criteri en eines de diagnòstic, […]

Documentació de suport per a la integració amb el servei web d’Hèstia

Consideracions prèvies Per consumir els serveis web d’Hèstia, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació en aquest enllaç conté […]

Eina de cribratge Self Suficient Matrix (SSM-CAT)

L’eina de cribratge Self Suficient Matrix (SSM-CAT) és una eina, relativament senzilla d’utilitzar, especialment dissenyada per ajudar als professionals de serveis socials bàsics a identificar les persones amb necessitats d’atenció social complexes (PNASC). Per utilitzar-la només cal afegir un “nou diagnòstic” des del menú d’opcions de la persona seleccionada de l’expedient de SSB i clicar […]