Com puc sol·licitar el servei Hèstia?

Per sol·licitar el servei Hèstia, cal: 1. Si NO ets un ens de la demarcació de Barcelona: Accedeix al tràmit que trobareu, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”. És important que consideris: Que el formulari s’ha de descarregar […]

Com veure els camps de marcador d’un Word?

Els marcadors que hi ha a un document són invisibles si no s’activa la funcionalitat que permet veure’ls. Un cop activada aquesta opció, al document es veuen els marcadors com a un parell de claudàtors {} al principi i final de la zona marcada. Aquests claudàtors no s’imprimeixen, només es veuen a la pantalla. Per […]

Configuració d’horaris

Serveix per a definir els horaris de permanència de cada subdivisió territorial de l’Àrea Bàsica. S’apliquen de forma general a tots els professionals que desenvolupen la seva activitat en aquell territori sempre que no existeixin horaris individuals més específics, és a dir, quan es vincula un professional a una zona aquest adopta automàticament els horaris […]

Configuració de tràmits

Llistat de totes les tramitacions que es poden utilitzar a l’Àrea Bàsica, ja siguin pròpies o de la Generalitat. Els documents configurats podran ser seleccionats en els diferents mòduls del programa de manera que es generi una còpia del tràmit amb les dades emplenades pel programa automàticament. Aquesta còpia es podrà desar al disc de […]

Configuració del mòdul d’Immigració i Ciutadania

Els/les professionals amb rol “Tècnic/a d’Immigració” a l’Hèstia i els/les coordinadors/ores tenen accés a la pestanya de configuració del mòdul d’“Immigració i Ciutadania” que els permetrà donar d’alta cursos FSE d’activitats formatives per després poder assignar-los als ciutadans, cursos no imputables al FSE, projectes d’àmbit local, docents dels cursos (tant interns com externs a l’ABSS), […]

Configuració del mòdul EAIA

Permet mantenir les dades de contacte específiques d’aquest servei separadament de les de la resta de Serveis Socials de l’Àrea Bàsica. Aquesta configuració es pot gestionar amb el rol de coordinador.  

Configuració del mòdul SAD

Recull de paràmetres de finançament que permeten calcular els imports del servei SAD en aquelles entitats en què el mòdul està actiu. Els valors per defecte es gestionen separadament per a cada tipus de servei SAD. Les aportacions dels usuaris del servei SAD es poden definir indicant l’import o el percentatge, mentre que les de […]

Configuració del mòdul SIAD

Espai dedicat al manteniment dels cursos de formació, xerrades, tallers i altres activitats dutes a terme pels professionals en aquest àmbit d’actuació dels Serveis Socials. Les dades aquí configurades es podran utilitzar posteriorment en els formularis del mòdul SIAD. Per configurar un nou curs o activitat es fa clic sobre el botó “Afegir Curs” i […]

Connexió

Per poder accedir al programa, el professional s’ha de connectar a una determinada base de dades, i cal que s’identifiqui, amb el seu nom d’usuari, contrasenya, i si s’escau, certificat digital. Abans d’accedir amb el certificat digital revisa: D’una banda, que el certificat sigui correcte. És a dir, que aquest actiu i no hagi estat […]

Consultes a Via Oberta disponibles a Hèstia

Actualment es poden consumir les següents consultes de Via Oberta a través de l’Hèstia: Padró Títol família nombrosa (TFN) Títol família monoparental (TFM) Discapacitat   Requisits: Accedir a  Hèstia amb  credencials (usuari/contrasenya) i amb  certificat digital. Aquest certificat podrà ser tant de nivell de signatura mig (p.e. TCAT P), com alt (p.e. TCAT), i no […]

Creació d’expedients d’atenció primària

En el moment que el professional de l’EBAS fa la primera entrevista, s’inicia la intervenció social amb la persona i/o família, i serà aquest professional qui obrirà un nou expedient.  L’Expedient a Hèstia és alhora una eina de registre de l’atenció que realitzen els professionals de serveis socials i de seguiment de tota la intervenció […]

Creació de l’expedient d’EAIA

De la mateixa manera que els expedients de SIAD, SAD, o immigració, els expedients d’EAIA es creen des de la pestanya de traçabilitat de la Fitxa Personal, i per tant, estan vinculats, directament amb aquesta. Per poder afegir un nou expedient d’EAIA, cal prémer directament sobre el nom d’aquesta carpeta a la pestanya de traçabilitat. […]

X