Actuacions

En el moment que la persona usuària ja disposa de la cita amb el/la professional de referència, sigui aquest/a d’acollida o no, aquest /a professional durà a terme l’entrevista a l’usuari/a o a la família, per tal de conèixer la seva situació i poder valorar quina ha de ser la intervenció a realitzar, sigui d’atenció, […]

Actuacions d’Immigració

Les actuacions són el conjunt d’actes, accions i documents que integren un procediment. En el cas del programa Hèstia les actuacions són totes les intervencions realitzades pels Tècnics dels Serveis Socials als usuaris tractats. Dins l’expedient d’Immigració, les actuacions es donen d’alta mitjançant el botó “Afegir”. Dins el formulari de creació alguns dels camps tenen […]

Actuacions de l’expedient d’EAIA

S’entén com actuació, el conjunt d’actes, accions i documents que integren un procediment. En el cas del programa Hestia, s’ha d’entendre l’actuació totes les intervencions realitzades als usuaris, ja siguin entrevistes, assignacions de recursos, etc… Afegir una actuació Per afegir una actuació cal prémer, des de la pestanya d’actuació, el botó “Actuació”. Seguidament Hèstia obrirà […]

Actuacions de SAD

Les actuacions realitzades mostren l’estat administratiu actual de l’expedient SAD i els diferents estats que ha tingut al llarg del temps. Les actuacions de SAD poden ser iniciades per qualsevol dels professionals de serveis socials bàsics, però el canvi d’estat (aprovació o denegació) e cada actuació, només el pot dur a terme un responsable amb […]

Actuacions de SIAD

Dins el programa Hèstia les actuacions de SIAD són totes les intervencions realitzades pels Tècnics dels Serveis Socials als usuaris tractats. Afegir una actuació de SIAD El botó “Afegir” serveix per inserir una nova actuació. La informació que caldrà complimentar dins el formulari és la següent: Data i hora en què es realitza l’actuació. Si […]

Agenda

Una vegada la Fitxa Personal del ciutadà ja s’ha registrat a Hèstia, es podrà donar cita a la persona usuària amb el seu professional referent. La cita es pot programar des del propi mòdul de l’Agenda, des de la Fitxa personal del ciutadà i des de l’expedient de serveis socials bàsics. En funció de l’organització […]

Aprovar i denegar actuacions de SAD

Aquesta funció només la poden dur a terme els rols autoritzats: Tècnic de SAD, Coordinador i Administrador. L’aprovació d’una actuació pot implicar un canvi d’estat de l’expedient, mentre que la denegació d’una actuació implica que es manté l’estat corresponent a l’última actuació aprovada. Per a enregistrar l’aprovació o la denegació cal prémer sobre l’estat “Pendent” i […]

Canvis de sector i traspassos d’expedients

Existeixen diverses opcions de traspassos d’expedients d’Atenció Primària. Depenent del tipus de traspàs escollit el programa realitza automàticament tota una sèrie d’accions. Traspàs Familiar: serveix per a tancar un expedient i reobrir-lo en un sector i subsector diferents, amb les següents característiques: Tanca l’expedient i caduca els seus ítems al sector d’origen. Obertura d’un nou […]

Cercador

En el moment en què una persona arriba a Serveis Socials i realitza una petició per a ser atesa, és important comprovar si aquesta persona ja està donada d’alta al programa i, per tant, ja és una persona usuària del servei o no (independentment del canal d’entrada: presencial, telefònic,…). El Cercador et permet trobar fàcilment […]

Com puc canviar la contrasenya

La contrasenya és única per a cada professional usuari de l’aplicació, i es pot modificar en aquestes situacions: Sempre que l’usuari ho desitgi Quan s’accedeix per primera vegada a l’aplicació Quan l’aplicació ens informa que la contrasenya ha caducat. Aquest procediment automàtic s’activa cada 90 dies En aquests casos, si vols procedir al canvi de […]

Com puc instal·lar el programa Hèstia al meu ordinador?

L’executable del programa es pot descarregar des del següent enllaç: http://hestia.aoc.cat/ Per a poder completar la instal·lació hauràs de tenir permisos suficients a l’ordinador de treball. Posa’t en contacte amb el Departament d’Informàtica de la teva Entitat si necessites ajuda. Si el programa dóna un error de connexió i no s’engega. Quin pot ser el motiu? Comprova […]

Com puc modificar el professional referent?

Un usuari amb rol (TS, ES o treballador familiar) o be el rol de  coordinador podrà modificar el professional referent d’un expedient o d’una fitxa personal, sempre que el sector de l’expedient o fitxa i el que te assignat el  professional que fa el canvi, coincideixin.