Actuacions de SIAD

Dins el programa Hèstia les actuacions de SIAD són totes les intervencions realitzades pels Tècnics dels Serveis Socials als usuaris tractats. Afegir una actuació de SIAD El botó “Afegir” serveix per inserir una nova actuació. La informació que caldrà complimentar dins el formulari és la següent: Data i hora en què es realitza l’actuació. Si […]

Creació de l’expedient de SIAD

Els expedients de SIAD estan vinculats directament a les Fitxes Personals. Per a la creació d’aquests expedients caldrà doncs accedir a la traçabilitat de l’usuari, clicar sobre la carpeta de SIAD, la qual estarà buida inicialment, i, dins la finestra de SIAD, prémer “Nou Expedient”. Al formulari de creació de l’expedient caldrà omplir les dades […]

Formacions de SIAD

En aquest espai s’hi enregistren les activitats en les que la usuària participa, ja sigui de forma esporàdica o dins de l’itinerari del tractament. Tots els cursos, xerrades, tallers, etc… que apareixen en aquesta pestanya han estat prèviament configurats (veure secció 4.7 d’aquest mateix manual). Afegir una formació de SIAD Per afegir una formació cal […]

Què són els expedients de SIAD?

Aquest mòdul està dissenyat per a la gestió dels expedients del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Permet ordenar les actuacions dels professionals, així com obtenir dades estadístiques, com per exemple les requerides per l’Institut Català de les Dones o pel Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (Rudel Fitxa-28).

Traspassar expedients de SIAD

Els expedients de SIAD es poden traspassar mitjançant el botó situat sota les observacions del propi expedient. El tipus de traspàs és sempre d’informació i, tant si es modifiquen el sector i el subsector de l’expedient com si només es canvia de subsector, el procés farà que es bloquegin les dades creades al sector i […]