Obtenir documentació per a cada estat del SAD

Moltes de les actuacions realitzades en aquests expedients han de quedar documentades i acceptades mitjançant la signatura de documents per les parts implicades. És per això que en cada actuació existeix la possibilitat d’obtenir la documentació a partir de les plantilles cedides per l’Entitat. En aquestes plantilles es bolcarà la informació requerida segons l’estat en […]

X