Expedients de SAD

Mòdul que permet als professionals portar a terme la gestió administrativa dels expedients del Servei d’Ajuda a Domicili. Mostra l’estat i l’evolució temporal dels expedients i permet crear la documentació necessària a partir de les dades enregistrades. L’expedient de SAD està relacionat amb l’expedient de serveis socials bàsics, donat que en la majoria de situacions, […]

X