Dades bàsiques de l’expedient de SAD

Recull de les dades necessàries per a la identificació de l’expedient, l’execució del servei i la generació de documentació, incloent: Àmbit d’actuació. Familiar de referència o Persona de contacte. Dades Bancàries. Dades sobre la Situació Familiar. Dades sobre altres serveis que gaudeix o que ha sol·licitat. Dades sobre la situació de la vivenda. Aquestes dades […]

Definició del servei als expedients del SAD

A l’apartat de Característiques es defineixen el tipus de servei, les tasques a dur a terme, el nombre d’hores i el finançament. A la finestra de Plans de Treball s’hi especifica la periodicitat del servei. L’expedient de SAD pot tenir diferents plans de treball, però l’actiu serà el que tingui la data d’inici més recent. […]

X