Creació de l’expedient de SAD

Els expedients de SAD estan associats a una única Fitxa Personal i, per tant, la creació d’un nou expedient es porta a terme des de l’arbre de traçabilitat de l’usuari. Per afegir un nou expedient de SAD, cal fer un clic damunt la subcarpeta “SAD” que es troba dins la carpeta de Serveis Socials Bàsics […]

X