Actuacions de SAD

Les actuacions realitzades mostren l’estat administratiu actual de l’expedient SAD i els diferents estats que ha tingut al llarg del temps. Les actuacions de SAD poden ser iniciades per qualsevol dels professionals de serveis socials bàsics, però el canvi d’estat (aprovació o denegació) e cada actuació, només el pot dur a terme un responsable amb […]

Aprovar i denegar actuacions de SAD

Aquesta funció només la poden dur a terme els rols autoritzats: Tècnic de SAD, Coordinador i Administrador. L’aprovació d’una actuació pot implicar un canvi d’estat de l’expedient, mentre que la denegació d’una actuació implica que es manté l’estat corresponent a l’última actuació aprovada. Per a enregistrar l’aprovació o la denegació cal prémer sobre l’estat “Pendent” i […]

X