Actuacions de SAD

Les actuacions realitzades mostren l’estat administratiu actual de l’expedient SAD i els diferents estats que ha tingut al llarg del temps. Les actuacions de SAD poden ser iniciades per qualsevol dels professionals de serveis socials bàsics, però el canvi d’estat (aprovació o denegació) e cada actuació, només el pot dur a terme un responsable amb […]

Aprovar i denegar actuacions de SAD

Aquesta funció només la poden dur a terme els rols autoritzats: Tècnic de SAD, Coordinador i Administrador. L’aprovació d’una actuació pot implicar un canvi d’estat de l’expedient, mentre que la denegació d’una actuació implica que es manté l’estat corresponent a l’última actuació aprovada. Per a enregistrar l’aprovació o la denegació cal prémer sobre l’estat “Pendent” i […]

Creació de l’expedient de SAD

Els expedients de SAD estan associats a una única Fitxa Personal i, per tant, la creació d’un nou expedient es porta a terme des de l’arbre de traçabilitat de l’usuari. Per afegir un nou expedient de SAD, cal fer un clic damunt la subcarpeta “SAD” que es troba dins la carpeta de Serveis Socials Bàsics […]

Dades bàsiques de l’expedient de SAD

Recull de les dades necessàries per a la identificació de l’expedient, l’execució del servei i la generació de documentació, incloent: Àmbit d’actuació. Familiar de referència o Persona de contacte. Dades Bancàries. Dades sobre la Situació Familiar. Dades sobre altres serveis que gaudeix o que ha sol·licitat. Dades sobre la situació de la vivenda. Aquestes dades […]

Definició del servei als expedients del SAD

A l’apartat de Característiques es defineixen el tipus de servei, les tasques a dur a terme, el nombre d’hores i el finançament. A la finestra de Plans de Treball s’hi especifica la periodicitat del servei. L’expedient de SAD pot tenir diferents plans de treball, però l’actiu serà el que tingui la data d’inici més recent. […]

Expedients de SAD

Mòdul que permet als professionals portar a terme la gestió administrativa dels expedients del Servei d’Ajuda a Domicili. Mostra l’estat i l’evolució temporal dels expedients i permet crear la documentació necessària a partir de les dades enregistrades. L’expedient de SAD està relacionat amb l’expedient de serveis socials bàsics, donat que en la majoria de situacions, […]

Nucli de convivència i Informe Social dels expedients del SAD

Nucli de convivència Llistat dels membres que conviuen amb el titular del servei, només a títol informatiu per als professionals que porten el cas. Les dades s’introdueixen en mode text i no tenen vinculació amb cap Fitxa Personal. Una vegada s’han introduït les dades del nucli de convivència, aquestes es mostren en la pestanya a […]

Obtenir documentació per a cada estat del SAD

Moltes de les actuacions realitzades en aquests expedients han de quedar documentades i acceptades mitjançant la signatura de documents per les parts implicades. És per això que en cada actuació existeix la possibilitat d’obtenir la documentació a partir de les plantilles cedides per l’Entitat. En aquestes plantilles es bolcarà la informació requerida segons l’estat en […]

X