Com puc canviar la contrasenya

La contrasenya és única per a cada professional usuari de l’aplicació, i es pot modificar en aquestes situacions: Sempre que l’usuari ho desitgi Quan s’accedeix per primera vegada a l’aplicació Quan l’aplicació ens informa que la contrasenya ha caducat. Aquest procediment automàtic s’activa cada 90 dies En aquests casos, si vols procedir al canvi de […]

Com puc instal·lar el programa Hèstia al meu ordinador?

L’executable del programa es pot descarregar des del següent enllaç: http://hestia.aoc.cat/ Per a poder completar la instal·lació hauràs de tenir permisos suficients a l’ordinador de treball. Posa’t en contacte amb el Departament d’Informàtica de la teva Entitat si necessites ajuda. Si el programa dóna un error de connexió i no s’engega. Quin pot ser el motiu? Comprova […]

Crear i gestionar els tràmits propis a l’Hèstia

La Gestió de tràmits permet afegir nous tràmits, modificar els existents, donar de baixa els obsolets o recuperar els donats de baixa. També permet modificar i gestionar les plantilles genèriques pròpies de cadascuna de les ABSS, que són: Consentiment utilització dades personals Recordatori Cita de l’Agenda (modificable a nivell de subsector) Justificant Cita de l’Agenda […]

Eines de gestió per als coordinadors

Restabliment de la contrasenya d’inici dels professionals Modificació permisos dels professionals Traspàs d’actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits Traspàs d’expedients entre diferents equips i sectors Esborrar fitxes personals Esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits Reactivar persones en estat èxitus Desvincular persones d’un expedient Crear i gestionar els tràmits propis

Manteniment dels comptes d’usuari

A la secció “Usuaris” hi trobes la llista de tots els professionals donats d’alta i que estan actius. En aquesta llista s’hi poden veure el nom d’usuari Hèstia, el nom i cognoms del professional i tots els rols i equips que té assignats dins del programa. També es pot consultar quins usuaris han deixat d’estar […]

X