Actuacions d’Immigració

Les actuacions són el conjunt d’actes, accions i documents que integren un procediment. En el cas del programa Hèstia les actuacions són totes les intervencions realitzades pels Tècnics dels Serveis Socials als usuaris tractats. Dins l’expedient d’Immigració, les actuacions es donen d’alta mitjançant el botó “Afegir”. Dins el formulari de creació alguns dels camps tenen […]

Creació de l’expedient d’Immigració i Ciutadania

Per obrir un nou expedient d’Immigració i Ciutadania, cal fer-ho des de la “Traçabilitat” de la fitxa de la persona, clicant l’opció “Nou expedient”. Ens apareixerà una pantalla per anar completant les dades necessàries. Hi ha camps que es preemplenaran automàticament i que provenen de la informació registrada a la fitxa personal del ciutadà (país […]

Expedients d’Immigració i Ciutadania

Mòdul específic per al manteniment d’expedients d’Immigració i Ciutadania. Està dissenyat per ajudar els professionals dels Serveis Socials a ordenar les seves actuacions, així com per facilitar l’obtenció de dades estadístiques, com per exemple les requerides pel Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (Rudel Fitxa -07). El nou mòdul d’Immigració i Ciutadania de l’Hèstia, […]

Tràmits/Formularis de sol·licitud d’Immigració i Ciutadania

Has d’entendre per tràmits o formularis de sol·licitud els documents que normalment cal omplir i presentar per tal de demanar una prestació o servei en l’àmbit d’Immigració i Ciutadania. Afegir un fomulari de sol·licitud o tràmit Fent clic damunt el botó “Afegir” de la pestanya “Formularis de sol·licitud” s’iniciarà l’enregistrament d’un nou tràmit lligat a […]

Traspassar expedients d’Immigració

Els expedients d’Immigració es poden traspassar mitjançant el botó situat sota les observacions del propi expedient. El tipus de traspàs és sempre d’informació i, tant si es modifiquen el sector i el subsector de l’expedient com si només es canvia de subsector, el procés farà que es bloquegin les dades creades al sector i subsector […]

X