Actuacions de l’expedient d’EAIA

S’entén com actuació, el conjunt d’actes, accions i documents que integren un procediment. En el cas del programa Hestia, s’ha d’entendre l’actuació totes les intervencions realitzades als usuaris, ja siguin entrevistes, assignacions de recursos, etc… Afegir una actuació Per afegir una actuació cal prémer, des de la pestanya d’actuació, el botó “Actuació”. Seguidament Hèstia obrirà […]

Creació de l’expedient d’EAIA

De la mateixa manera que els expedients de SIAD, SAD, o immigració, els expedients d’EAIA es creen des de la pestanya de traçabilitat de la Fitxa Personal, i per tant, estan vinculats, directament amb aquesta. Per poder afegir un nou expedient d’EAIA, cal prémer directament sobre el nom d’aquesta carpeta a la pestanya de traçabilitat. […]

Evolució de l’expedient EAIA

El primer estat per defecte serà el d’Alta, el qual es pot mantenir si no es defineix cap situació Administrativa a la pestanya d’Evolució de l’Expedient, i per tant, documentar el cas amb normalitat. Si es necessita introduir l’Obertura d’un expedient, un cop donat d’alta, es procedirà a definir una situació Administrativa a la pestanya […]

Genograma

En aquesta pestanya s’hi pot incloure el genograma que representa l’estructura de la família i les relacions entre les persones vinculades. Aquesta informació gràfica serveix per ajudar el professional a entendre millor la situació global. Hèstia no crea el genograma sinó que “l’enganxa” com a imatge. El genograma es pot crear amb algun programa especialitzat […]

Informes de l’expedient d’EAIA

En aquesta pestanya de l’Hestia, intenta concentrar i facilitar, l’accés i explotació de totes els documents, informes existents, etc… que pot necessitar el professional en qualsevol moment del desenvolupament de la seva tasca. Actualment, únicament existeix el document del Compromís Socioeducatiu. Crear informe de Compromís Socioeducatiu Per crear un infome cal prémer el botó “Informe”  d’aquesta mateixa pestanya. […]

Problemàtiques a l’expedient d’EAIA

Fa referència tant a la als problemes detectats pel professional com els manifestats per l’usuari en el decurs de la relació. Les problemàtiques es poden registrar una sola vegada, ja que aquesta es podrà prorrogar en el temps, mitjançant la Data d’Inici i Fi, o tornar a obrir si està tancada. Per defecte el programa […]

Què són els expedients d’EAIA?

Hèstia disposa d’un mòdul específic per al registre de l’atenció i la gestió dels professionals que treballen en l’àmbit de la infància en risc de 2n nivell: els expedients d’EAIA. Aquest mòdul ofereix el suport digital per tal que els professionals dels Equips d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA), puguin registrar, i a […]

Tancar expedients d’EAIA

Acció que es du a terme si de l’estudi i la valoració fets pels serveis socials, o per bé l’EAIA es posa de manifest que la situació de l’infant o adolescent està normalitzada, i que per tant, no es troba en situació de risc de desemparament ni en risc social, s’arxivarà l’expedient i es comunicarà als progenitors, tutors […]

Traspassar expedients d’EAIA

Actualment un expedient d’EAIA pot ser traspassat de territori mitjançant un Traspàs d’informació, cosa que implica que totes les dades existents en l’expedient es mouen amb ell. D’aquest tipus de traspàs n’existeixen dues modalitats: a. Entre sectors: produeix un canvi de sector de l’expedient, emmagatzema històric i bloqueja el seu contingut, a més de caducar-los si és […]

Vincular persones a l’expedient

A través de la pestanya de “Persones vinculades” es vincularan les Fitxes Personals a l’expedients d’EAIA, procés que s’efectua mitjançant el botó “Vincula”. Les persones que es vincularan seràn aquelles que conformen part de l’entorn del titular de l’expedient. Seguidament Hèstia obrirà la finestra del cercador que permetrà cercar la /es persona/es a vincular a l’expedient. Cada […]

X