Traspàs d’actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits

Es poden traspassar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits d’un expedient a un altre amb molta facilitat. Imagina, per exemple, que una persona té dos expedients i per error li has registrat una actuació a l’expedient on no corresponia. Per solucionar-ho, el coordinador pot fer servir el botó de “Traspàs” que té incorporat a totes […]

Traspàs d’expedients entre diferents equips i sectors

Els coordinadors poden traspassar expedients entre qualsevol sector i subsector als quals tinguin accés de la seva ABSS; els professionals d’Atenció Primària tenen permès el traspàs d’expedients entre els sectors i subsectors per als quals tenen permisos. Totes les modificacions que es facin en tots els casos queden registrades a l’històric de canvis de l’expedient. […]