Modificació permisos dels professionals

Els coordinadors, un cop donats d’alta els usuaris en el sistema Hèstia per part de l’Administrador, poden modificar els accessos dels professionals assignant-los a uns equips de treball o altres (siguin equips de tipus temàtic o geogràfics) segons siguin les necessitats d’organització de l’àrea bàsica, canviar el seu rol professional o concretar el seu horari laboral […]