Crear i gestionar els tràmits propis a l’Hèstia

La Gestió de tràmits permet afegir nous tràmits, modificar els existents, donar de baixa els obsolets o recuperar els donats de baixa. També permet modificar i gestionar les plantilles genèriques pròpies de cadascuna de les ABSS, que són: Consentiment utilització dades personals Recordatori Cita de l’Agenda (modificable a nivell de subsector) Justificant Cita de l’Agenda […]

Desvincular persones d’un expedient

Un expedient de primària pot tenir tantes persones vinculades com sigui necessari. Es pot donar el cas que necessitis desvincular una persona, ja sigui perquè ens t’has equivocat al vincular-la o perquè ja no forma part d’aquesta unitat familiar. Per tal de poder desfer aquest vincle, només cal pitjar el botó “Desvincular” que el coordinador […]

Esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits

L’usuari amb perfil de coordinador pot esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits d’un expedient. S’ha de tenir present que aquestes accions són irreversibles, és a dir, que un cop esborrats, els registres no es poden recuperar. Al costat del registre desitjat (tant a actuacions, com demandes, problemàtiques,…) apareix un botó que diu “Esborrar”: només […]

Esborrar fitxes personals

De vegades t’adones que un usuari/ària del teu servei ja ha estat donat d’alta quan ja has guardat una nova versió de la fitxa personal. Per evitar aquesta duplicitat de fitxes personals, des de coordinació es poden esborrar amb una simple acció. Situant-te en el cercador, busca les dades de la persona de manera que […]

Inserir marcadors del tipus casella de verificació en un Word

Per mostrar als formularis de tràmits dades com a casella de verificació ( ) es fa servir els controls de programació de Word. El primer que has de fer és comprovar que tens l’opció “Herramientas heredadas” També ho pots fer des de la pestanya “Desarrollador”, amb el botó “Herramientas heredadas” Un cop tens visibles les […]

Modificació permisos dels professionals

Els coordinadors, un cop donats d’alta els usuaris en el sistema Hèstia per part de l’Administrador, poden modificar els accessos dels professionals assignant-los a uns equips de treball o altres (siguin equips de tipus temàtic o geogràfics) segons siguin les necessitats d’organització de l’àrea bàsica, canviar el seu rol professional o concretar el seu horari laboral […]

Reactivar persones en estat èxitus

A l’Hèstia les persones poden tenir dos estats: “Actiu” i “Èxitus”. En ocasions, sigui perquè s’ha canviat erròniament aquest estat o perquè necessites registrar un tràmit post mortem del ciutadà, has de reactivar-lo per poder fer una nova actuació al seu nom abans de tornar-lo a posar en l’estat “Èxitus”.  Per tal de modificar aquest […]

Restabliment contrasenya d’inici dels professionals

Per poder autogestionar-te el canvi de contrasenya per accedir a l’Hèstia, només cal clicar l’opció “He oblidat la contrasenya” de la pantalla d’inici de sessió. Rebràs un codi de verificació al correu electrònic que tens especificat dins l’Hèstia. Aquest codi és transitori i permet canviar-te la contrasenya, que ha d’incloure tots els criteris especificats a […]

Traspàs d’actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits

Es poden traspassar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits d’un expedient a un altre amb molta facilitat. Imagina, per exemple, que una persona té dos expedients i per error li has registrat una actuació a l’expedient on no corresponia. Per solucionar-ho, el coordinador pot fer servir el botó de “Traspàs” que té incorporat a totes […]

Traspàs d’expedients entre diferents equips i sectors

Els coordinadors poden traspassar expedients entre qualsevol sector i subsector als quals tinguin accés de la seva ABSS; els professionals d’Atenció Primària tenen permès el traspàs d’expedients entre els sectors i subsectors per als quals tenen permisos. Totes les modificacions que es facin en tots els casos queden registrades a l’històric de canvis de l’expedient. […]