Registres

Els registres d’accessos a l’aplicació s’han desenvolupat d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel què s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal. Els registres es poden delimitar per dates i es poden exportar a […]