Per què els tràmits propis han de tenir format plantilla de Word?

Qualsevol document de Microsoft Word serveix com a document associat per a un tràmit. Per garantir la compatibilitat amb tots els ordinadors del usuaris,  el document s’ha de guardar en format “Plantilla de Word 93-2007 (*.dot)”. Per guardar-lo en aquest format, un cop finalitzat el document, dintre del programa Microsoft Word s’ha d’anar a la opció […]