Manteniment dels comptes d’usuari

A la secció “Usuaris” hi trobes la llista de tots els professionals donats d’alta i que estan actius. En aquesta llista s’hi poden veure el nom d’usuari Hèstia, el nom i cognoms del professional i tots els rols i equips que té assignats dins del programa. També es pot consultar quins usuaris han deixat d’estar […]

Mòdul Alertes

Amb la intenció de facilitar als professionals usuaris de l’Hèstia la millora de la qualitat de les dades que es recullen, s’ha creat un nou mòdul de 8 alertes. Aquestes alertes són visibles per al/la coordinador/ora de tots els membres del seu equip, pel professional referent de l’expedient que la genera o per tots els […]