Inserir marcadors de dades de text a un Word

Per afegir un marcador en un document de word cal seguir les següents passes: Seleccionar el text o l’element al qual es vulgui assignar un marcador o clicar al lloc on es desitja inserir-lo En la pestanya “Insertar”, en el grup de “Vincles”, seleccionar l’opció “Marcador” En “Nom del marcador” s’ha de posar el marcador […]

Inserir marcadors del tipus casella de verificació en un Word

Per mostrar als formularis de tràmits dades com a casella de verificació ( ) es fa servir els controls de programació de Word. El primer que has de fer és comprovar que tens l’opció “Herramientas heredadas” També ho pots fer des de la pestanya “Desarrollador”, amb el botó “Herramientas heredadas” Un cop tens visibles les […]