Gestió d’usuaris i equips

És l’espai reservat per a la gestió dels professionals i l’organització dels equips de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials des de la icona de Configuració. La pestanya conté 2 subpestanyes: Subpestanya d’usuaris: espai que preveu la gestió dels professionals que fan ús del servei Hèstia, on es troben totes les seves dades, els permisos per […]