Dades generals

Aquesta pestanya serveix per a especificar el nom, el NIF, l’adreça, les dades de contacte i el logotip de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. Aquestes dades s’utilitzaran al llarg de tot el programa i a la documentació generada, com documents genèrics de l’ABBS, fitxa 1 del RUDEL, etc. També conté algunes opcions generals de gestió, […]