Com veure els camps de marcador d’un Word?

Els marcadors que hi ha a un document són invisibles si no s’activa la funcionalitat que permet veure’ls. Un cop activada aquesta opció, al document es veuen els marcadors com a un parell de claudàtors {} al principi i final de la zona marcada. Aquests claudàtors no s’imprimeixen, només es veuen a la pantalla. Per […]

Configuració d’horaris

Serveix per a definir els horaris de permanència de cada subdivisió territorial de l’Àrea Bàsica. S’apliquen de forma general a tots els professionals que desenvolupen la seva activitat en aquell territori sempre que no existeixin horaris individuals més específics, és a dir, quan es vincula un professional a una zona aquest adopta automàticament els horaris […]

Configuració de tràmits

Llistat de totes les tramitacions que es poden utilitzar a l’Àrea Bàsica, ja siguin pròpies o de la Generalitat. Els documents configurats podran ser seleccionats en els diferents mòduls del programa de manera que es generi una còpia del tràmit amb les dades emplenades pel programa automàticament. Aquesta còpia es podrà desar al disc de […]

Configuració del mòdul d’Immigració i Ciutadania

Els/les professionals amb rol “Tècnic/a d’Immigració” a l’Hèstia i els/les coordinadors/ores tenen accés a la pestanya de configuració del mòdul d’“Immigració i Ciutadania” que els permetrà donar d’alta cursos FSE d’activitats formatives per després poder assignar-los als ciutadans, cursos no imputables al FSE, projectes d’àmbit local, docents dels cursos (tant interns com externs a l’ABSS), […]

Configuració del mòdul EAIA

Permet mantenir les dades de contacte específiques d’aquest servei separadament de les de la resta de Serveis Socials de l’Àrea Bàsica. Aquesta configuració es pot gestionar amb el rol de coordinador.  

Configuració del mòdul SAD

Recull de paràmetres de finançament que permeten calcular els imports del servei SAD en aquelles entitats en què el mòdul està actiu. Els valors per defecte es gestionen separadament per a cada tipus de servei SAD. Les aportacions dels usuaris del servei SAD es poden definir indicant l’import o el percentatge, mentre que les de […]

Configuració del mòdul SIAD

Espai dedicat al manteniment dels cursos de formació, xerrades, tallers i altres activitats dutes a terme pels professionals en aquest àmbit d’actuació dels Serveis Socials. Les dades aquí configurades es podran utilitzar posteriorment en els formularis del mòdul SIAD. Per configurar un nou curs o activitat es fa clic sobre el botó “Afegir Curs” i […]

Crear i gestionar els tràmits propis a l’Hèstia

La Gestió de tràmits permet afegir nous tràmits, modificar els existents, donar de baixa els obsolets o recuperar els donats de baixa. També permet modificar i gestionar les plantilles genèriques pròpies de cadascuna de les ABSS, que són: Consentiment utilització dades personals Recordatori Cita de l’Agenda (modificable a nivell de subsector) Justificant Cita de l’Agenda […]

Dades generals

Aquesta pestanya serveix per a especificar el nom, el NIF, l’adreça, les dades de contacte i el logotip de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. Aquestes dades s’utilitzaran al llarg de tot el programa i a la documentació generada, com documents genèrics de l’ABBS, fitxa 1 del RUDEL, etc. També conté algunes opcions generals de gestió, […]

Funcionalitats de la configuració

La funció de configuració de l’Àrea Bàsica només està disponible per als Administradors i els Coordinadors. S’hi accedeix des de la icona “Configuració” i serveix per a definir l’estructura de treball i les dades que suportaran la gestió dels expedients de Serveis Socials. Les funcionalitats es troben distribuïdes en diferents pestanyes: Gestió d’Usuaris: altes, baixes […]

Gestió d’usuaris i equips

És l’espai reservat per a la gestió dels professionals i l’organització dels equips de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials des de la icona de Configuració. La pestanya conté 2 subpestanyes: Subpestanya d’usuaris: espai que preveu la gestió dels professionals que fan ús del servei Hèstia, on es troben totes les seves dades, els permisos per […]

Inserir marcadors de dades de text a un Word

Per afegir un marcador en un document de word cal seguir les següents passes: Seleccionar el text o l’element al qual es vulgui assignar un marcador o clicar al lloc on es desitja inserir-lo En la pestanya “Insertar”, en el grup de “Vincles”, seleccionar l’opció “Marcador” En “Nom del marcador” s’ha de posar el marcador […]