Com puc canviar la contrasenya

La contrasenya és única per a cada professional usuari de l’aplicació, i es pot modificar en aquestes situacions: Sempre que l’usuari ho desitgi Quan s’accedeix per primera vegada a l’aplicació Quan l’aplicació ens informa que la contrasenya ha caducat. Aquest procediment automàtic s’activa cada 90 dies En aquests casos, si vols procedir al canvi de […]

Com puc instal·lar el programa Hèstia al meu ordinador?

L’executable del programa es pot descarregar des del següent enllaç: http://hestia.aoc.cat/ Per a poder completar la instal·lació hauràs de tenir permisos suficients a l’ordinador de treball. Posa’t en contacte amb el Departament d’Informàtica de la teva Entitat si necessites ajuda. Si el programa dóna un error de connexió i no s’engega. Quin pot ser el motiu? Comprova […]

Com puc sol·licitar el servei Hèstia?

Per sol·licitar el servei Hèstia, cal: 1. Si NO ets un ens de la demarcació de Barcelona: Accedeix al tràmit que trobareu, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”. És important que consideris: Que el formulari s’ha de descarregar […]

Connexió

Per poder accedir al programa, el professional s’ha de connectar a una determinada base de dades, i cal que s’identifiqui, amb el seu nom d’usuari, contrasenya, i si s’escau, certificat digital. Abans d’accedir amb el certificat digital revisa: D’una banda, que el certificat sigui correcte. És a dir, que aquest actiu i no hagi estat […]

Eines de gestió per als coordinadors

Restabliment de la contrasenya d’inici dels professionals Modificació permisos dels professionals Traspàs d’actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits Traspàs d’expedients entre diferents equips i sectors Esborrar fitxes personals Esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits Reactivar persones en estat èxitus Desvincular persones d’un expedient Crear i gestionar els tràmits propis

Mòduls d’Hèstia

Els diversos mòduls que incorpora l’Hèstia permeten registrar la intervenció, tenint en comte per una part, l’àmbit d’intervenció del professional, i per l’altre el rol de cadascun dels professionals. En aquest sentit, els professionals podran accedir a cada mòdul en funció dels permisos assignats que disposin, relacionats amb les seves funcions, els seus àmbits d’intervenció […]

Novetats de l’Hèstia 2016

La versió 2016 d’Hèstia incorpora alguns canvis que cal que conegueu: Abans d’accedir a Hèstia A l’hora d’identificar-vos per accedir a l’Hèstia amb el vostre usuari i contrasenya habituals, heu pogut veure que també podeu fer servir el vostre certificat digital. Si entreu amb aquestes credencials (usuari/contrasenya + certificat digital) podreu fer consultes al Padró […]

Novetats de l’Hèstia 2017

Canvis a Hèstia S’ha examinat la versió actual d’Hèstia per incorporar revisions en els càlculs de les memòries RUDEL i implementar alguns camps nous que permetran que, amb l’enregistrament de la feina diària durant el 2017, l’any 2018 es pugui disposar de noves dades. Així mateix, també s’ha afegit alguna petita millora que facilita la […]

Pantalla inicial

Una vegada el programa ha validat les teves credencials, mostra una pantalla amb una barra de navegació superior i dues seccions informatives, són: INCIDÈNCIES: serveix per a fer el seguiment de les peticions de suport que hagin estat enviades al servei remot d’atenció a l’usuari mitjançant la icona “Suport”. ALERTES: presenta alertes relacionades  amb els […]

Perfil d’usuaris -Rols professionals

Cada usuari (professional que fa ús del servei Hèstia) respon a un perfil que li dóna accés a un mòdul concret o a diversos mòduls, ja siguin aquests funcionals o d’àmbit. En funció d’aquest perfil el professional podrà introduir, veure, modificar o gestionar les tasques que té assignades dins de l’equip, o del territori. A […]

Permisos

Hèstia contempla diversos tipus de permisos per a cadascun dels mòduls que conté, i alhora dels diferents perfils d’usuari que poden treballar amb l’aplicació.  A continuació es mostra una taula on es pot veure la relació de cadascun d’aquests permisos per mòduls i perfil professional i les accions que es poden fer, en funció del tipus d’usuari:

X