Recursos

RecursosUna vegada que el/la ciutadà/na ha estat atès/a per un/a professional del servei, i s’ha pogut conèixer i valorar la situació de la persona – per tant s’han registrat actuacions, demandes i s’han detectat problemàtiques-  es pot decidir, en funció d’aquesta valoració, si s’escau proposar l’atorgament d’un recurs (servei, econòmic, tecnològic, ..). Aquesta valoració pot […]