Què és l’expedient d’Atenció Primària?

El programa Hèstia tracta l’Expedient Familiar com la principal eina documental de treball dels professionals d’Atenció Primària: dóna suport per al treball directe dels casos, permet orientar els processos del sistema d’intervenció i agrupa tota la informació generada en un mateix lloc. L’expedient engloba dades identificatives (fitxes personals de les persones implicades), dades de diagnòstic […]