Persones vinculades

En aquesta pestanya s’associen les fitxes d’una o més persones, amb les què s’intervindrà des del servei, a l’expedient. Aquest procés es porta a terme mitjançant la pestanya de “Persones vinculades”, prement sobre el botó “Vincula”. Aquest botó obrirà el cercador, des d’on es poden buscar i seleccionar les fitxes personals que s’afegiran en aquest […]

Plans d’intervenció

Aquest espai facilita l’elaboració del pla d’intervenció, el qual permet valorar, definir i alhora realitzar una previsió de futur, d’acord amb la situació de la persona o família i consensuant amb aquests, les possibilitats i dificultats existents per tal d’arribar a la millora desitjada i que marquen els objectius establerts. En la darrera part d’aquest […]

Problemàtiques

Des del moment que el/la professional de serveis socials atén la persona, comença un procés mitjançant el que s’indaga i es coneix la seva situació i, alhora, ordena i organitza les dades aportades per la persona usuària en l’espai de l’entrevista, identificant d’aquesta manera, entre d’altres aspectes, les problemàtiques. Aquestes s’han anomenat “Problemàtiques Hèstia” per […]