Eina de cribratge Self Suficient Matrix (SSM-CAT)

L’eina de cribratge Self Suficient Matrix (SSM-CAT) és una eina, relativament senzilla d’utilitzar, especialment dissenyada per ajudar als professionals de serveis socials bàsics a identificar les persones amb necessitats d’atenció social complexes (PNASC). Per utilitzar-la només cal afegir un “nou diagnòstic” des del menú d’opcions de la persona seleccionada de l’expedient de SSB i clicar […]

Esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits

L’usuari amb perfil de coordinador pot esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits d’un expedient. S’ha de tenir present que aquestes accions són irreversibles, és a dir, que un cop esborrats, els registres no es poden recuperar. Al costat del registre desitjat (tant a actuacions, com demandes, problemàtiques,…) apareix un botó que diu “Esborrar”: només […]