Demandes

Les demandes són peticions que fan els usuaris dels Serveis Socials al llarg d’una actuació o com a fruit d’aquesta. S’enregistren en el moment en què l’usuari les formula i no es vinculen a cap altra temporalitat que la data de la petició, ja que les demandes no es tanquen ni tampoc es prorroguen. Aquest […]

Desvincular persones d’un expedient

Un expedient de primària pot tenir tantes persones vinculades com sigui necessari. Es pot donar el cas que necessitis desvincular una persona, ja sigui perquè ens t’has equivocat al vincular-la o perquè ja no forma part d’aquesta unitat familiar. Per tal de poder desfer aquest vincle, només cal pitjar el botó “Desvincular” que el coordinador […]

Diagnòstics

Des de l’expedient de Serveis Socials Bàsics de l’Hèstia, els professionals registren totes aquelles problemàtiques que detecten en el seu acompanyament a la persona per tal de pal·liar i millorar la seva situació. A més de la selecció de les problemàtiques que es detecten, els professionals poden recolzar el seu criteri en eines de diagnòstic, […]