Canvis de sector i traspassos d’expedients

Existeixen diverses opcions de traspassos d’expedients d’Atenció Primària. Depenent del tipus de traspàs escollit el programa realitza automàticament tota una sèrie d’accions. Traspàs Familiar: serveix per a tancar un expedient i reobrir-lo en un sector i subsector diferents, amb les següents característiques: Tanca l’expedient i caduca els seus ítems al sector d’origen. Obertura d’un nou […]

Com puc modificar el professional referent?

Un usuari amb rol (TS, ES o treballador familiar) o be el rol de  coordinador podrà modificar el professional referent d’un expedient o d’una fitxa personal, sempre que el sector de l’expedient o fitxa i el que te assignat el  professional que fa el canvi, coincideixin.

Creació d’expedients d’atenció primària

En el moment que el professional de l’EBAS fa la primera entrevista, s’inicia la intervenció social amb la persona i/o família, i serà aquest professional qui obrirà un nou expedient.  L’Expedient a Hèstia és alhora una eina de registre de l’atenció que realitzen els professionals de serveis socials i de seguiment de tota la intervenció […]