Recomanació per al compliment del principi de neutralitat tecnològica

Alguns dels navegadors que hi ha actualment no suporten la màquina virtual de Java, de manera que quan els interessats realitzen tràmits electrònics amb les Administracions Públiques (AAPP) poden trobar-se amb l’inconvenient de que no poden signar amb certificat digital. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (ja […]

X