Ús adequat de la tramesa genèrica

Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, quan l’Administració responsable d’un procediment concret ha establert de forma expressa formularis específics per presentar sol·licituds o tràmits, els interessats estan obligats a utilitzar-los (article 66.6). Tant és així que “no es tenen per presentats al registre els documents i la […]

X