Glossari

Directori corporatiu: És el dipòsit central d’identitats de GICAR. GICAR: Plataforma de Gestió d’Identitats i Control d’Accés als Recursos, de la Generalitat de Catalunya. IDP: És el servei comú d’identificació, autenticació i autorització de la plataforma EACAT. S@rcat: Registre corporatiu d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya. Usuari: Qualsevol persona que utilitza la valisa electrònica Titular de […]

X