Cal signar les valises amb la T-CAT?

No és imprescindible. En cas que no es faci servir la T-CAT, la valisa es signarà automàticament amb un certificat de segell electrònic carregat a l’aplicatiu. Si es vol signar amb T-CAT, cal indicar-ho a l’opció que es mostra al final de la plana de creació de la valisa. A la plana de configuració es pot […]

Com crear una valisa?

Una de les principals funcionalitats que necessitaràs realitzar és la d’enviar una nova valisa. El primer pas que hauràs de realitzar és fer clic al botó Crea valisa que apareix a la part superior del menú principal. Una vegada ho facis, t’apareixerà el formulari d’edició de la valisa.   En aquest formulari hauràs d’omplir les […]

Com funciona la cerca a eValisa?

Una de les funcionalitats que trobaràs a l’eValisa és un potent cercador, amb un comportament molt similar al de Google, que et permetrà localitzar amb facilitat totes les teves valises. Aquest cercador està ubicat a la part superior del menú principal i presenta les següents característiques (podràs combinar totes aquestes opcions tantes vegades com necessitis): […]

Com gestionar les valises rebudes?

La safata d’entrada, d’enviades, de resultat de la cerca i les d’històric, permeten l’accés al detall de les valises que contenen. Per accedir-hi, l’usuari simplement haurà de fer clic a sobre de la valisa que desitgi consultar. Important: Si la valisa és confidencial i l’usuari que intenta accedir és un usuari col·laborador, o bé si l’usuari que […]

Com puc cercar un usuari/organisme al Directori Corporatiu?

Qualsevol usuari de la Generalitat de Catalunya que estigui enregistrat al Directori Corporatiu és un usuari potencial de l’eValisa i per tant li podràs enviar una e-valisa. A continuació, es detallen els passos a seguir per poder accedir al cercador del Directori Corporatiu: 1. Has de fer clic al botó Directori que apareix al costat […]

Coneix e-Valisa

La valisa electrònica (e-Valisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format electrònic, telemàticament i a l’instant. El seu objectiu és reemplaçar la valisa convencional en paper, on els documents que s’han d’enviar i registrar son traslladats d’una unitat origen a un altra unitat destí manualment per diferents persones. Funcionalitats del servei: […]

En quins casos es reben avisos relacionats amb e-Valisa?

Els esdeveniments que generaran avisos per correu electrònic als usuaris d’e-Valisa són els següents: Recepció d’una nova valisa. L’usuari destinatari (i tots els usuaris col·laboradors que tingui associats) i els usuaris visualitzadors rebran un avís cada vegada que rebin una nova valisa. Els destinataris rebran un correu amb assumpte “Rebuda:” i l’assumpte de la valisa […]

Funcions del rol visualitzador

S’ha actualitzat com es mostren les valises en les que un usuari participa com a visualitzador, per a adequar-ho a la definició del que és un visualitzador, un usuari al que es comunica que un usuari ha emès una valisa a un destinatari, però que no és destinatari de la mateixa. D’aquesta manera, en cas […]

Glossari

Directori corporatiu: És el dipòsit central d’identitats de GICAR. GICAR: Plataforma de Gestió d’Identitats i Control d’Accés als Recursos, de la Generalitat de Catalunya. IDP: És el servei comú d’identificació, autenticació i autorització de la plataforma EACAT. S@rcat: Registre corporatiu d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya. Usuari: Qualsevol persona que utilitza la valisa electrònica Titular de […]

Introducció a e-Valisa

Per a accedir a e-Valisa només cal estar donat d’alta al Directori Corporatiu de la Generalitat (GICAR) i disposar d’un correu electrònic informat en aquest usuari. Al servei es pot accedir a través de: Pels emplets públics de la Generalitat, l’accés a l’eina és mitjançant: Les intranets dels departaments La intranet de l’OIAD (Oficina d’Innovació […]

Què és l’Administració electrònica?

Durant els darrers anys, amb l’entrada de l’era d’Internet a les Administracions públiques, aquestes han experimentat una evolució extraordinària, basada en el desenvolupament de la innovació tecnològica, la reorganització administrativa i la millora contínua dels serveis públics. L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la […]

X