Introducció a e-Valisa

Per a accedir a e-Valisa només cal estar donat d’alta al Directori Corporatiu de la Generalitat (GICAR) i disposar d’un correu electrònic informat en aquest usuari. Al servei es pot accedir a través de: Pels emplets públics de la Generalitat, l’accés a l’eina és mitjançant: Les intranets dels departaments La intranet de l’OIAD (Oficina d’Innovació […]

X