Introducció a e-Valisa

Per a accedir a e-Valisa només cal estar donat d’alta al Directori Corporatiu de la Generalitat (GICAR) i disposar d’un correu electrònic informat en aquest usuari. Al servei es pot accedir a través de: Pels emplets públics de la Generalitat, l’accés a l’eina és mitjançant: Les intranets dels departaments La intranet de l’OIAD (Oficina d’Innovació […]

Requisits per accedir al servei

Per tal d’accedir al servei per primera vegada cal tenir en compte els següents punts: 1. Requisits tècnics del servei S’ha de disposar d’un navegador web amb accés a Internet i tenir instal·lada la versió de Java 1.5 o superior. El servei està garantit per als següents navegadors: Firefox 4 o superior. Google Chrome. 2. […]

X