Com funciona la cerca a eValisa?

Una de les funcionalitats que trobaràs a l’eValisa és un potent cercador, amb un comportament molt similar al de Google, que et permetrà localitzar amb facilitat totes les teves valises. Aquest cercador està ubicat a la part superior del menú principal i presenta les següents característiques (podràs combinar totes aquestes opcions tantes vegades com necessitis): […]

Com gestionar les valises rebudes?

La safata d’entrada, d’enviades, de resultat de la cerca i les d’històric, permeten l’accés al detall de les valises que contenen. Per accedir-hi, l’usuari simplement haurà de fer clic a sobre de la valisa que desitgi consultar. Important: Si la valisa és confidencial i l’usuari que intenta accedir és un usuari col·laborador, o bé si l’usuari que […]

Quines valises hi ha a la carpeta “Per a vist-i-plau”?

Si ets un usuari col·laborador i estàs creant una valisa en nom d’un usuari titular, t’apareixerà l’opció Per a vistiplau. Aquesta acció només es podrà executar quan la valisa estigui totalment emplenada i amb dades correctes. Una vegada l’executis, t’apareixerà un formulari on podràs de forma opcional indicar un comentari al titular amb les observacions […]

X