Migració a e-TRAM 2.0: tasques a realitzar

Les tasques de migració estaran molt automatitzades i cal sempre que l’ens disposi del MUX Descàrrega actiu. En tot cas l’ens haurà d’intervenir amb algunes tasques concretes: 1) Alta a EACAT dins el servei “e-TRAM 2.0” del rol “configurador de catàleg” pels usuaris que consideri. El nou servei e-TRAM 2.0 millora en la gestió de […]

Modificació d’un CSS d’estils propi d’e-TRAM 1.0 (versió antiga)

Cal que descarreguis el fitxer d’estils CSS i el personalitzis. A posteriori caldrà que ens el retornis per aplicar els canvis corresponents Fitxer d’estils CSS Ens el pots fer arribar com adjunt dins del formulari de sol·licitud d’Alta o Modificació dels serveis de l’AOC, a l’apartat “Arxiu CSS”

X