Apareix signatura invàlida al consultar un tràmit d’e-TRAM

Des de la plataforma de treballador públic d’e-Tram es realitza la validació del certificat digital cada cop que es consulta un determinat tràmit. En qualsevol cas al realitzar un tràmit amb certificat aquest sempre és vàlid en el moment de la tramitació, si no fos així el ciutadà no l’hauria pogut finalitzar. En el cas […]

Com comprovar si el tràmit s’ha rebut correctament?

Per tal de revisar si el tràmit ha entrat correctament al teu registre et facilitem la següent URL on trobaràs publicat un CSV amb tots els tràmits de tots els ens dels darrers 30 dies: http://dadesobertes.seu-e.cat/csv/registres_valids_etram2.csv En aquest llistat apareix la data, hora, el número de registre i el codi de l’ens. Si una vegada […]

Com funciona la integració e-TRAM amb MUX_DESCARREGA?

A nivell funcional pel ciutadà no hi haurà canvis, és a dir, cada vegada que es realitzi un tràmit el servei seguirà realitzant un assentament d’entrada a registre electrònic de l’ens, i el ciutadà rebrà el corresponent rebut donant-se per finalitzada la presentació del mateix. A partir d’aquest moment, i en un segon procés que […]

Com puc assignar a un usuari el rol del servei e-TRAM 2.0 ?

El gestor d’usuaris de l’ens haurà d’accedir a EACAT> Configuració per donar d’alta els usuaris i rols: Per poder assignar el rol només cal cercar l’usuari i seleccionar-lo: A continuació apareixeran les seves dades i els serveis que té assignats l’usuari actualment.A la part inferior hi ha l’apartat “assigna servei” des d’on es podrà assignar […]

Com puc configurar els avisos de recepció dels tràmits e-TRAM?

La recepció d’avisos d’e-TRAM es configura a través del document de parametrització que trobaràs a Serveis – e-TRAM – Pestanya “Com sol·licitar-ho? del servei en la Taula 3: parametrització dels tràmits, concretament en la columna “Responsable principal” on podràs definir una persona o grup ja creat a través de la Taula 2: grups. Nota: aquesta […]

Com puc obrir documents adjunts d’e-TRAM?

Per obrir els documents adjunts que és reben en les entrades e-TRAM cal accedir a la part de gestió de l'e-TRAM/e-TRAC amb el navegador Internet Explorer 11 i activar el mode de compatibilitat del navegador per a aquesta pàgina seguint els passos següents: - Obrir el navegador, accedir a la pàgina a la qual es [...]

Com s’accedeix a la plataforma d’e-TRAM del treballador públic?

L’e-TRAM és independent d’EACAT tot i que en el registre d’EACAT es poden veure els apunts d’assentaments d’entrada, no el contingut. L’accés a l’e-TRAM és a través de la URL de la intranet de la plataforma de treballador públic de l’e-TRAM i aquesta permet l’accés a múltiples usuaris de manera que no hi ha problema […]

En quins estats es pot trobar una sol·licitud?

Una sol·licitud a e-TRAM pot estar en els següents estats: Obert: El ciutadà ha fet el tràmit però no s’ha realitzat cap gestió per part de l’ajuntament (e-TRAM) o consell comarcal (e-TRACC) Tramitat: Ja s’ha gestionat la sol·licitud del ciutadà Denegat: La sol·licitud del ciutadà no aplica i es denega el tràmit   Nota: En […]

Es pot personalitzar el contingut d’un tràmit de l’e-TRAM?

Es pot personalitzar la Carta de Serveis dels Tràmits del Catàleg General ofert però no és possible crear cap tràmit nou. Per exemple, per a cada tràmit pots informar (opcional): Descripció: Qui ho pot demanar? Quan? Temps de tramitació Documentació necessària Preu Canals de tramitació Etc…