Modificació d’un CSS d’estils propi d’e-TRAM 1.0 (versió antiga)

Cal que descarreguis el fitxer d’estils CSS i el personalitzis. A posteriori caldrà que ens el retornis per aplicar els canvis corresponents Fitxer d’estils CSS Ens el pots fer arribar com adjunt dins del formulari de sol·licitud d’Alta o Modificació dels serveis de l’AOC, a l’apartat “Arxiu CSS”

X