Apareix signatura invàlida al consultar un tràmit d’e-TRAM

Des de la plataforma de treballador públic d’e-Tram es realitza la validació del certificat digital cada cop que es consulta un determinat tràmit. En qualsevol cas al realitzar un tràmit amb certificat aquest sempre és vàlid en el moment de la tramitació, si no fos així el ciutadà no l’hauria pogut finalitzar. En el cas […]