Com funciona la integració e-TRAM amb MUX_DESCARREGA?

A nivell funcional pel ciutadà no hi haurà canvis, és a dir, cada vegada que es realitzi un tràmit el servei seguirà realitzant un assentament d’entrada a registre electrònic de l’ens, i el ciutadà rebrà el corresponent rebut donant-se per finalitzada la presentació del mateix. A partir d’aquest moment, i en un segon procés que […]

Puc integrar e-TRAM amb el meu gestor d’expedients?

Sí. Si disposes de gestor d’expedients d’algun proveïdor de mercat, revisa si aquest ja està integrat aquí. En cas que no ho estigui, hauràs de demanar informació a través del formulari de contacte de suport a integradors i revisar el manual d’integració complert i els exemples de codi per realitzar el Gateway en Java o […]

Quina és la diferència entre disposar de la integració de l’e-TRAM amb MUX_DESCARREGA o bé amb un gestor d’expedients?

El servei e-TRAM facilita tant la incorporació de tota la documentació  generada en la tramitació directament als registres electrònics d’aquells organismes integrats amb la modalitat MUX_DESCARREGA de la PCI, com també la integració amb solucions d’expedients de mercat. Si l’ens només disposa de la integració MUX_DESCARREGA al seu registre tindrà incorporada tota la documentació provinent […]

Si l’ens disposa de la integració MUX_DESCARREGA els treballadors públics ha de continuar entrant a la plataforma de gestió interna de l’e-TRAM?

L’e-TRAM és molt més que un canal d’entrada electrònic de sol·licituds, doncs també disposa d’una plataforma de gestió del treballador públic per a realitzar actuacions, publicacions a la carpeta ciutadana, avisos per correu o mòbil o simplement tancar el tràmit una vegada resolt. La incorporació de la documentació al registre us pot servir per a […]