Primers passos amb l’e-TRAM

Un cop sol·licitat el servei mitjançant el formulari de sol·licitud rebràs els següents enllaços de l’e-TRAM al correu indicat de la persona de contacte: L’enllaç de l’entorn de tramitació per la ciutadania L’enllaç de l’entorn de gestió pel treballador públic L’usuari i contrasenya per accedir a l’entorn de gestió Finalment només et mancarà publicar a […]

Quina garantia jurídica té l’e-TRAM?

Permet l’accés per part de ciutadans o empreses a serveis de tramitació des del web, donant compliment a algunes de les disposicions de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics en el sentit que permet accedir des de qualsevol lloc i en qualsevol moment a la informació necessària sobre tràmits locals, iniciar […]

Quins passos he de seguir per a activar la plataforma e-TRAM?

Alta al servei Nota: Les noves altes és realitzen a l’e-TRAM 2.0. Per als ens que ja disposeu del servei e-TRAM 1.0 s’està procedint a la migració cap a la nova versió 2.0 Trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit […]