Quina informació adjunta pot arribar al registre a partir d’un tràmit e-TRAM 2.0?

Quan la ciutadania fan un tràmit amb e-TRAM 2.0, podreu disposar al vostre registre (via MUX Descàrrega), de la informació següent: 1) Rebut de la petició en format PDF.Aquest rebut inclou una caràtula en format estàndard EACAT i la petició concreta e-TRAM. Com a adjunt del mateix pdf s’inclouen les evidències de la signatura ordinària […]

Quins enllaços he de revisar?

Respecte als enllaços a revisar dependrà de cada ens i com interactua amb la seva web, seu electrònica i portal de transparència. Però normalment els podem agrupar en diferents àmbits: • Entorn del web de l’ens Aquí l’ens pot potenciar en diferents formes l’accés al catàleg de tràmits o a tràmits en concret, mitjançant enllaços, […]

X